MUDr. Vladislava Bulvasová

Lékařka: MUDr. Vladislava Bulvasová


V roce 2000 ukončila studium na LF UP v Olomouci
2000-2003 dětské odd. Nemocnice v Uherském Hradišti
2003 atestace I. st. z pediatrie
2003-2013 lékař Dětského centra v Kyjově
2003-2013 sekundární lékař v ordinaci PLDD v Kyjově
Od r. 2008 uznání odborné způsobilosti pro obor Pediatrie a Praktické lékařství pro děti a dorost
V r. 2008 zkouškou zakončené dvouleté studium homeopatie.

   

Sestra Marcela Čáslavská


Střední zdravotní škola
Dlouholetá praxe v ordinaci dětského lékaře
Osvědčenío způsobilosti vykonávat zdravotnické povolání bez odborného dohledu